Reference

Reference


INKA d.o.o. – Ljubuški, Bosna i Hercegovina 9/2007 sustav cjevovoda i brtvi za oprašivačko postrojenje

GLAVICE – Opuzen, Hrvatska 3/2008 sustav otprašivanja otvorene proizvodne linije kamenoloma, kapac. 50.000 m3/h

GRAĐEVNO – Vrgorac, Hrvatska 1/2008 sustav otprašivanja otvorene proizvodne linije kamenoloma Kljenak kapac. 51.000 m3/h

TVORNICA CEMENTA KAKANJ – Bosna i Hercegovina 2/2008 sustav otprašivanja u pogonu za proizvodnju cementa

Violeta – Izgradnja cjevovoda

RUMAGUMA – Ruma, Srbija 7/2008 sustav otprašivanja silosa u pogonu za proizvodnju guma, pov. Filtera 50 m2

MUCIĆ & CO – Ljubuški, Bosna i Hercegovina 7/2008 sustav otprašivanja silosa, pov. Filtera 12,5 m2

OBŠIVAČ METKOVIĆ – Metković , Hrvatska 11/2008 Izgradnja i isporuka silosa za kamenolom Bijeli Vir

Reference


KRUŠO NISKOGRADNJA – Herceg Novi , Crna Gora 03/2009 sustav otprašivanja otvorene proizvodnje linije kamenoloma kapac. 35.000 m3/h

ROMANIJA PUTEVI – Sokolac, Bosna i hercegovina 04/2009 sustav otprašivanja otvorene proizvodnje linije kamenoloma kapac. 40.000 m3/h

INKA d.o.o. – Ljubuški, Bosna i Hercegovina 4/2009 Transportni sustav za transport filera u silose•

HERCEGOVINA PUTEVI – Trebinje, Bosna and Hercegovina 6/2009 sustav otprašivanja otvorene proizvodne linije kamenoloma kapac. 30.000 m3/h

ARCELORMITTAL ZENICA – Zenica, Bosna i Hercegovina sustav otprašivanja na pretovarnom čvoru rude AM-L-C, kapacitet 35000 m3/h (3/2010)

ARCELORMITTAL ZENICA – Zenica, Bosna i Hercegovina sustav dodavača prašine u pogonu željezare. ( 11 /2009)

ARCELORMITTAL ZENICA – Zenica, Bosna i Hercegovina Remont, rekonstrukcija i montaža 40 gravitacionih ventila na elektrofilterima (12 / 2010)

Reference


ARCELORMITTAL ZENICA – Zenica, Bosna i Hercegovina Remont, rekonstrukcija i montaža 70 gravitacionih ventila na elektrofilterima (2 / 2011)

INTEGRAL-CARMEUSE – Doboj, Bosna i Hercegovina 12/2010 sustav otprašivanja u pogonu za proizvodnju kreča.

KAMENOLOM BIJELE VODE–Trnovo, Bosna i Hercegovina, 2012 sustav otprašivanja otvorene proizvodne linije kamenoloma, kapacitet 30000 m3/h

ARCELORMITTAL ZENICA – Zenica, Bosna i Hercegovina, 2010-2013 Sustavi otprašivanja na Departmentu Aglomeracije i Pripreme Rude, kapaciteti: 2 x 60000 m3/h, 40000 m3/h, 30000 m3/h, 70000 m3/h

ADK d.o.o. - Novi Travnik, BiH 7/2014 Zamjena Ciklofiltera malog stroja za pjeskarenje vrećastim filterom.

ADK d.o.o. - Novi Travnik, BiH 2/2015 Zamjena filtera sa patronama velikog stroja za pjeskarenje filterom na kapac. 10.000 m3/h.

INTEGRAL-CARMEUSE – Doboj, Bosna i Hercegovina 3/2015 sustav otprašivanja silosa u pogonu za proizvodnju kreča.

ARCELOR MITTAL - Zenica, BiH 4/2015 Filter u ATEX izvedbi na liniji koksa.

VIOLETA d.o.o. - Grude, BiH 5/2015 Izrada i montaža cjevovoda novog stroja za pelene ZUIKO.

Reference


HERC GRADNJA a.d. građevinsko preduzeće Bileća - Bileća, BiH 5/2015 Sustav otprašivanja linije kamenoloma kapac. 25.000 m3/h.

CIMOS TMD Casting d.o.o. - Zenica, BiH 8/2015 Servis velikog DISA filtera linije ljevanja.

FEMIS d.o.o. - Posušje, BiH 5/2015 Zamjena ciklona novim vrećastim filterom u proizvodnji armaturnih mreža kapac. 13.000 m3/h.

ARCELORMITTAL ZENICA - Zenica, BiH 6/2015 Servis filtera i sustava otprašivanja pretovarnog čvorovi rude AM-L-C.

CIMOS TMD Casting d.o.o. - Zenica, BiH 4/2016 Servis filtera linije pjeskarenja.

ALBA (Grafotisak) – Grude, BiH 2016 sustav otprašivanja na pogonu za reciklažu otpada kapac. 12.600 m3/h

KOMOTIN – Jajce, BiH 9/2017 Sustav otprašivanja linije kamenoloma, kapaciteta 25.000 m3/h

MON AMIE – Krupa na Vrbasu, BiH 12/2017 Sustav otprašivanja u pogonu za proizvodnju odlivaka 12.000 m3/h

KREMENA d.o.o. – Opuzen, Hrvatska 10/2018 Sustav otprašivanja linije kamenoloma, kapaciteta 36.000 m3/h

TREND d.o.o. – Zvornik, BiH 10/2018 Sustav otprašivanja linije kamenoloma, kapaciteta, 24.000 m3/h

GIKIL d.o.o. - Lukavac, BiH 02/2019 Sustav industrijskog usisavanja i otprašivanja kapaciteta 80.000 m3/4

A3 d.o.o. Široki Brijeg 08/19